Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Highlights

Παρουσίαση κλινικών περιστατικών, που καλύπτουν το σύνολο της νεφρολογίας και συνοδεύονται από ερωτηματολόγια για τη κατανόηση της λήψης διαγνωστικών και θεραπευτικών αποφάσεων.

Δείτε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Κλινικά σενάρια

Παρουσίαση κλινικών περιστατικών, που καλύπτουν το σύνολο της νεφρολογίας και συνοδεύονται από ερωτηματολόγια για τη κατανόηση της λήψης διαγνωστικών και θεραπευτικών αποφάσεων.

Δείτε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Νεφρολογικά quizzes

Θεματικά ερωτηματολόγια και συνοδεύονται από ερωτηματολόγια για τη κατανόηση της λήψης διαγνωστικών και θεραπευτικών αποφάσεων.

Δείτε περισσότερα

A Brief History Of
Creation

She was bouncing away, when a cry from the two women, who had turned towards the bed, caused her to look round.

The Fall Report

In all revolutions of government, he would make his court for the office of hangman-general.

No risk Trial

In all revolutions of government, he would make his court for the office of hangman-general.

Splashproof Design

In all revolutions of government, he would make his court for the office of hangman-general.

Black Color

In all revolutions of government, he would make his court for the office of hangman-general.
© 2022 nephros.gr. Σχεδίαση και υλοποίηση Onscreen.gr