Οξεία σωληναριακή νεκρωση

Η οξεία σωληναριακή νέκρωση είναι η συχνότερη μορφή οξείας νεφρικής βλάβης. Χαρακτηρίζεται από οξεία βλάβη και δυσλειτουργία των σωληναριακών επιθηλιακών κυττάρων. Συχνές αιτίες είναι η υπόταση ή η σήψη που προκαλούν νεφρική υπο-αιμάτωση και τα νεφροτοξικά φάρμακα. Η πάθηση είναι ασυμπτωματική εκτός εάν προκαλεί νεφρική ανεπάρκεια. Η διάγνωση είναι ύποπτη όταν αναπτύσσεται αζωτιαιμία μετά από υποτασικό συμβάν, σοβαρή σήψη ή έκθεση σε φάρμακα και διακρίνεται από την προγεννητική αζωτιαιμία με εργαστηριακές δοκιμές Η παρουσία των κοκκωδών, 'λασπωμένων καφέ εκμαγείων' των επιθηλιακών κυττάρων που βρέθηκαν στα ούρα κατά τη διάρκεια ανάλυση ούρων είναι παθογνωμονικόκαι απόκριση στην επέκταση του όγκου. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική.