Η συμβολή της αφρικανικής καταγωγής σε κίνδυνο εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης και χρόνιας νεφρικής νόσου εξηγείται εν μέρει από τις πρόσφατα περιγραφόμενες παραλλαγές χρωμοσωμάτων 22q στο γονίδιο που κωδικοποιεί την απολιποπρωτεΐνη L1 (APOL1).


Εκτύπωση   Email