Νεφρικές δόσεις

Νεφροτοξικότητα


Κατάλογος φαρμάκων

Ελληνική και αγγλική αλφαβητική περιήγηση

loading...
  Ελληνικά
  Αγγλικά
Α
 • Aδεφοβίρη διπιβοξίλη (adefovir dipivoxil)
 • Aζτρεονάμη (aztreonam)
 • Ακυκλοβίρη iv (aciclovir iv)
 • Ακυκλοβίρη p.os (aciclovir p.os)
 • Aλλοπουρινόλη (allopurinol)
 • Aμικασίνη (amicasin)
 • Aμφοτερικίνη-Β λιποσωμιακή (amphotericin-B liposomal)
 • Aταναζαβίρη (atazanavir)
Β
 • Βακλοφαίνη (baclofen)
 • Βανκομυκίνη (vancomycin)
 • Βαλακυκλοβίρη (valaciclovir)
 • Βεζαφιβράτη (bezafibrate)
 • Βενζυλπενικιλλίνη (benzylpenicillin)
 • Βορτεζομίμπη (bortezomib)
Γ
 • Γενταμικίνη (gentamicin)
Δ
 • Δαμπιγκατράνη (dabigatran etexilate)
 • Δαπαγλιφλοζίνη (dapagliflozin)
Ε
 • Eμτρισιταβίνη (emtricitabine)
 • Ενφουβιρτίδη (enfuvirtide)
 • Εντεκαβίρη (entecavir)
 • Εριβουλίνη (eribulin)
 • Εσλικαρβαζεπίνη (eslicarbazepine acetate)
 • Eτοποσίδη (etoposide)
Ζ
 • Ζαλσιταβίνη (zalcitabine)
Η

Δεν υπάρχουν εγγραφές

Θ

Δεν υπάρχουν εγγραφές

Ι
 • Ιδαρουβικίνη (idarubicin)
 • Ιφωσφαμίδη (ifosfamide)
Κ
 • Καπεσιταβίνη (capecitabine)
 • Κεφαδροξίλη (cefadroxil)
 • Κεφαλεξίνη (cefalexin)
 • Kεφταζιδίμη (ceftazidime)
 • Κεφιξίμη (cefixime)
 • Κεφταζιδίμη (ceftazidime)
 • Κεφτριαξόνη (ceftriaxone)
 • Κλαδριβίνη (cladribine)
 • Κλαριθρομυκίνη (clarithromycin)
 • Κλινδαμυκίνη (clindamycin)
 • Κολιστίνη (colistin)
 • Κολχικίνη (colchicine)
 • Κυκλοσερίνη (cycloserine)
Λ
 • Λαμιβουδίνη (lamivudine)
 • Λεναλιδομίδη (lenalidomide)
Μ
 • Μελφαλάνη (melphalan)
 • Μπλεομυκίνη (bleomicin)
 • Μποσεπρεβίρη (boceprevir)
Ν
 • Νεοστιγμίνη (neostigmine)
Ξ

Δεν υπάρχουν εγγραφές

Ο
 • Οφλοξασίνη (ofloxacin)
Π
 • Πιρακετάμη (piracetam)
Ρ
 • Ριμπαβιρίνη (ribavirin)
Σ
 • Σιδοφοβίρη (cidofovir)
 • Σιπροφιμπράτη (ciprofibrate)
 • Σιπροφλοξασίνη (ciprofloxacin)
 • Σισπλατίνη (cisplatin)
Τ
 • Τεϊκοπλανίνη (teicoplanin)
Υ
 • Υδροξυκαρβαμίδη (hydroxycarbamide)
Φ
 • Φαμσικλοβίρη (famciclovir)
 • Φαινοφιβράτη (fenofibrate)
 • Φοσκαρνέτη (foscarnet)
Χ

Δεν υπάρχουν εγγραφές

Ψ

Δεν υπάρχουν εγγραφές

Ω

Δεν υπάρχουν εγγραφές

A
 • Aciclovir iv (ακυκλοβίρη iv)
 • Aciclovir p.os (ακυκλοβίρη p.os)
 • Adefovir dipivoxil (αδεφοβίρη διπιβοξίλη)
 • Allopurinol (αλλοπουρινόλη)
 • Amicasin (αμικασίνη)
 • Amphotericin-B liposomal (αμφοτερικίνη-Β λιποσωμιακή)
 • Atazanavir (αταναζαβίρη)
 • Aztreonam (αζτρεονάμη)
B
 • Baclofen (βακλοφαίνη)
 • Bezafibrate (βεζαφιβράτη)
 • Benzylpenicillin (βενζυλπενικιλλίνη)
 • Bortezomib (βορτεζομίμπη)
C
 • Capecitabine (καπεσιταβίνη)
 • Cefadroxil (κεφαδροξίλη)
 • Cefalexin (κεφαλεξίνη)
 • Ceftazidime> (κεφταζιδίμη)
 • Cefixime (κεφιξίμη)
 • Ceftriaxone (κεφτριαξόνη)
 • Cidofovir (σιδοφοβίρη)
 • Ciprofibrate (σιπροφιμπράτη)
 • Ciprofloxacin (σιπροφλοξασίνη)
 • Cisplatin (σισπλατίνη)
 • Cladribine (κλαδριβίνη)
 • Clarithromycin (κλαριθρομυκίνη)
 • Clindamycin (κλινδαμυκίνη)
 • Colistin (κολιστίνη)
 • Colchicine (κολχικίνη)
 • Cycloserine (κυκλοσερίνη)
D
 • Dabigatran etexilate (δαμπιγκατράνη)
 • Dapagliflozin (δαπαγλιφλοζίνη)
E
 • Emtricitabine (εμτρισιταβίνη)
 • Enfuvirtide (ενφουβιρτίδη)
 • Entecavir (εντεκαβίρη)
 • Eribulin (εριβουλίνη)
 • Eslicarbazepine acetate (εσλικαρβαζεπίνη)
 • Etoposide (ετοποσίδη)
F
 • Famciclovir (φαμσικλοβίρη)
 • Fenofibrate (φαινοφιβράτη)
 • Foscarnet (φοσκαρνέτη)
G
 • Gentamicin (γενταμικίνη)
H
 • Υδροξυκαρβαμίδη (hydroxycarbamide)
I
 • Idarubicin (ιδαρουβικίνη)
 • Ifosfamide (ιφωσφαμίδη)
J

φγηφτγ

K

ηξξ

L
 • Lamivudine (λαμιβουδίνη)
 • Lenalidomide (λεναλιδομίδη)
M
 • Melphalan (μελφαλάνη)
N
 • Neostigmine (νεοστιγμίνη)
O
 • Ofloxacin (οφλοξασίνη)
P
 • Piracetam (πιρακετάμη)
Q

Δεν υπάρχουν εγγραφές

R
 • Ribavirin (ριμπαβιρίνη)
S

Δεν υπάρχουν εγγραφές

T
 • Teicoplanin (τεϊκοπλανίνη)
U

Δεν υπάρχουν εγγραφές

V
 • Valaciclovir (βαλακυκλοβίρη)
 • Vancomycin (βανκομυκίνη)
W

Δεν υπάρχουν εγγραφές

X

Δεν υπάρχουν εγγραφές

Y

ξξξλ

Z
 • Zalcitabine (ζαλσιταβίνη)
Φαρμακευτικοί παράγοντες
0

Νεφρικές δόσεις

Εγκεκριμένες και εναλλακτικές οδηγίες για τη δοσολογική προσαρμογή στο επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας των φαρμάκων που υποβάλλονται σε νεφρική κάθαρση ή απομακρύνονται με εξωνεφρική κάθαρση

Νεφροτοξικότητα

Επιπλέον πληροφορίες για τη ενδεχόμενη νεφροτοξικότητα αυτών των φαρμακευτικών παραγόντων 

Υπολογιστές

Πρόσβαση σε υπολογιστές για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας

© 2018 nephros.gr. Με επιφύλαξη για κάθε δικαίωμα.
Υλοποίηση και υποστήριξη Onsreen.gr