Υπολογιστές


Χάσμα ανιόντων πλάσματος

Υπολογισμός του χάσματος ανιόντων στο πλάσμα με διόρθωση για την αλβουμίνη ορού και του λόγου μεταβολής των διττανθρακικών προς τη μεταβολή του χάσμα ανιότων στο πλάσμα (λόγος δέλτα).

Κάθαρση κρεατινίνης

Υπολογισμός του, προσαρμοσμένου ή μη για την επιφάνεια σώματος, eGFR με τις εξισώσεις της CKD-EPI που βασίζονται στη κρεατινίνη (2009), τη συστατίνη C (2012), και το συνδυασμό κρεατινίνης-συστατίνης (2012), και…

Εκτίμηση του GFR σε παιδιά

Υπολογισμός του, προσαρμοσμένου ή μη για την επιφάνεια σώματος, eGFR με τις εξισώσεις της CKD-EPI που βασίζονται στη κρεατινίνη (2009), τη συστατίνη C (2012), και το συνδυασμό κρεατινίνης-συστατίνης (2012), και…

Εκτίμηση του GFR σε ενήλικες και σταδιοποίηση της νεφρικής νόσου

Υπολογισμός του, προσαρμοσμένου ή μη για την επιφάνεια σώματος, eGFR με τις εξισώσεις της CKD-EPI που βασίζονται στη κρεατινίνη (2009), τη συστατίνη C (2012), και το συνδυασμό κρεατινίνης-συστατίνης (2012), και…

Ρυθμός iv χορήγησης για τη διόρθωση της συγκέντωσης Na

Ανάλογα με το είδος του χορηγούμενου διαλύματος και τον θεραπευτικό στόχο (ρυθμός διόρθωσης) που έχουν επιλεγεί, υπολογίζει τον απαιτούμενο ρυθμό ενδοφλέβιας χορήγησης όγκου για τη διόρθωση της υπονατριαιμίας και της…
Υπολογιστές
0

Νεφρικές δόσεις

Εγκεκριμένες και εναλλακτικές οδηγίες για τη δοσολογική προσαρμογή στο επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας των φαρμάκων που υποβάλλονται σε νεφρική κάθαρση ή απομακρύνονται με εξωνεφρική κάθαρση

Νεφροτοξικότητα

Επιπλέον πληροφορίες για τη ενδεχόμενη νεφροτοξικότητα αυτών των φαρμακευτικών παραγόντων 

Υπολογιστές

Πρόσβαση σε υπολογιστές για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας

© 2018 nephros.gr. Με επιφύλαξη για κάθε δικαίωμα.
Υλοποίηση και υποστήριξη Onsreen.gr