Σπειραματικές νόσοι

This is title

KDIGO guidelines

Kατευθυντήριες οδηγίες που έχουν δημοσιευθεί από τον οργανισμό KDIGO για τη πρόληψη και τη διαχείριση ατόμων με νεφρική νόσο

Φάρμακα και νεφρός

Ενημερωμένη βάση δεδομένων για τη προσαρμογή της φαρμακευτικής δοσολογίας στο επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας

Calculators

Επικυρωμένοι ιατρικοί υπολογιστές για τη διάγνωση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη πρόβλεψη της κλινικής έκβασης

Σπειραματοπάθειες με μη αμυλοειδικές εναποθέσεις

Οι σπειραματοπάθειες με μη αμυλοειδικές εναποθέσεις περιγράφουν μια ομάδα σπάνιων νόσων που χαρακτηρίζονται από αρνητικές για τη χρώση ερυθρού του Congo εναποθέσεις στο μεσάγγειο και στη βασική μεμβράνη του σπειράματος.…

C1q νεφροπάθεια

Η C1q νεφροπάθεια είναι μια σχετικά σπάνια και μη σαφώς προσδιορισμένη ιδιοπαθής σπειραματική νόσος. Θεωρείται αυτόνομη οντότητα, αν και από ορισμένους περιγράφεται ως υπότυπος της εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης και της…

Νεφρική αμυλοείδωση

Με τον όρο αμυλοείδωση περιγράφεται μία ομάδα νοσημάτων, στις οποίες υπάρχει εξωκυττάρια εναπόθεση αδιάλυτων ινιδίων με δομή β-πτύχωσης, που προκύπτουν εξαιτίας παθολογικής αναδίπλωσης των πρωτεϊνών. Ο νεφρός είναι μια από…

Νόσος των ελάχιστων αλλοιώσεων

Η νόσος των ελάχιστων αλλοιώσεων είναι μια πρωτοπαθής σπειραματική νόσος που κλινικά εκδηλώνεται ως νεφρωσικό σύνδρομο, με αιφνίδια εισβολή πρωτεϊνουρίας νεφρωσικού εύρους, οίδημα στα άκρα και στο πρόσωπο, υπολευκωματιναιμία και…

Μεμβρανώδης νεφροπάθεια

Η μεμβρανώδης νεφροπάθεια είναι συχνή αιτία νεφρωσικού συνδρόμου στους ενήλικες και εκδηλώνεται με νεφρωσικού εύρους πρωτεϊνουρία, οίδημα, υπολευκωματιναιμία και υπερλιπιδαιμία. Ιστοπαθολογικά χαρακτηρίζεται από υπο-επιθηλιακές ανοσοσυμπλεγματικές εναποθέσεις και πάχυνση της βασικής…

Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση

Η εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση είναι ένα πρότυπο βλάβης στο οπτικό μικροσκόπιο, που χαρακτηρίζεται από σκληρυντικές αλλοιώσεις με εστιακή σπειραματική εντόπιση και σε ορισμένα εκ των σπειραμάτων. Κλινικά εκδηλώνεται με πρωτεϊνουρία,…

C3 σπειραματονεφρίτιδα

Η C3 σπειραματοπάθεια είναι μια πρόσφατα καθορισμένη υποκατηγορία της μεμβρανοϋπερπλαστικής σπειραματονεφρίτιδας, που οφείλεται σε διαταραχή της ρύθμισης της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος. Χαρακτηρίζεται από επικρατούσες εναπόθεσεις του C3 κλάσματος του…
© 2018 nephros.gr. Με επιφύλαξη για κάθε δικαίωμα.
Υλοποίηση και υποστήριξη Onsreen.gr