Κλινικά σενάρια

Ερωτηματολόγια κλινικής αξιολόγησης και διαχείρισης

Aφορούν σε περιστατικά, που καλύπτουν τα πιο σημαντικά κλινικά σενάρια ασθενών με νεφρολογικό ενδιαφέρον.

Σε κάθε περιστατικό περιλαμβάνονται ερωτήσεις με αυξανόμενο επίπεδο δυσκολίας και συνδυάζονται με λεπτομερή ανατροφοδότηση για τη τεκμηρίωση και κατανόηση των ορθών απαντήσεων.

© 2018 nephros.gr. Με επιφύλαξη για κάθε δικαίωμα.
Υλοποίηση και υποστήριξη Onsreen.gr