Καθοδήγηση κλινικής πράξης

Κατευθυντήριες οδηγίες από τον οργανισμό Kdigo

Νεώτερες οδηγίες
Όλες οι οδηγίες
 
2009
Kdigo guideline

Λήπτες νεφρικού μοσχεύματος

Transplant Recipient

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation astronauts to pave the way for a new generation

 
2012
Kdigo guideline

Οξεία νεφρική βλάβη

Acute Kidney Injury (AKI)

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2012
Kdigo guideline

Αναιμία στη ΧΝΝ

Anemia in CKD

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2012
Kdigo guideline

Αξιολόγηση και διαχείριση της ΧΝΝ

CKD Evaluation and Management

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2012
Kdigo guideline

Σπειραματικές νόσοι

Glomerular Diseases (GD)

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2013
Kdigo guideline

Λιπίδια στη ΧΝΝ

Lipids in CKD

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2017
Kdigo guideline

Διαταραχές των μεταλλικών στοιχείων και οστική νόσος στη ΧΝΝ

CKD-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD)

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2017
Kdigo guideline

Ζων δότης νεφρού

Living Kidney Donor

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2018
Kdigo guideline

Ηπατίτιδα C στη ΧΝΝ

Hepatitis C in CKD

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2018
Kdigo guideline

Υποψήφιοι για μεταμόσχευση ασθενείς

Transplant Candidate

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2020
Kdigo guideline

Διαβήτης στη ΧΝΝ

Diabetes in CKD

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2021
Kdigo guideline

Υπέρταση στη ΧΝΝ

Blood Pressure in CKD

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2021
Kdigo guideline

Αυτοσωματική επικρατούσα πολυκυστική νεφρική νόσος

Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD)

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2009
Kdigo guideline

Λήπτες νεφρικού μοσχεύματος

Transplant Recipient

Nasa has announced it will be accepting applications for astronauts to pave the way for a new generation ...

 
2020
Kdigo guideline

Διαβήτης στη ΧΝΝ

Diabetes in CKD

Η κλινική οδηγία για τη διαχείριση του διαβήτη στη χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), που δημοσιεύθηκε το 2020, είναι η πρώτη κατευθυντήρια γραμμή ...

 
2018
Kdigo guideline

Ηπατίτιδα C στη ΧΝΝ

Hepatitis C in CKD

Η κλινική οδηγία για τη πρόληψη, διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία της ηπατίτιδας C στη χρόνια νεφρική νόσο, που δημοσιεύθηκε το 2018, είναι πλήρης ...

 
2020
Kdigo guideline

Ασθενείς υποψήφιοι για νεφρική μεταμόσχευση

Transplant Candidate

Η κλινική οδηγία για τη διαχείριση των υποψηφίων για μεταμόσχευση νεφρού, που δημοσιεύθηκε το 2020, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας ...

 
2021
Kdigo guideline

Αρτηριακή πίεση στη ΧΝΝ

Blood Pressure in CKD

Η κλινική οδηγία για τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης στη χρόνια νεφρική νόσο, που δημοσιεύθηκε το 2021, είναι μια ενημέρωση της κατευθυντήριας ...

 
Kdigo guideline

Η νεφρική νόσος: Βελτίωση των παγκόσμιων αποτελεσμάτων (KDIGO) 2020 Κλινική πρακτική για το Η διαχείριση του διαβήτη στη χρόνια νεφρική νόσο (CKD) ...

 
Kdigo guideline

Αυτό το κεφάλαιο κάνει συστάσεις θεραπείας για ενήλικες με νόσο των ελαχίστων αλλοιώσεων. Οι επιπτώσεις στο κόστος για τη καθολική εφαρμογή αυτής ...

 
Kdigo guideline

Αυτό το κεφάλαιο κάνει συστάσεις θεραπείας για ενήλικες με νόσο των ελαχίστων αλλοιώσεων. Οι επιπτώσεις στο κόστος για τη καθολική εφαρμογή αυτής ...

 
Kdigo guideline

Αυτό το κεφάλαιο κάνει συστάσεις θεραπείας για ενήλικες με νόσο των ελαχίστων αλλοιώσεων. Οι επιπτώσεις στο κόστος για τη καθολική εφαρμογή αυτής ...

 
Kdigo guideline

Αυτό το κεφάλαιο κάνει συστάσεις θεραπείας για παιδιά ηλικίας 1 έως 18 ετών με νεφρωσικό σύνδρομο, τα οποία ανταποκρίνονται στην αγωγή με ...

 
Kdigo guideline

Αυτό το κεφάλαιο κάνει συστάσεις θεραπείας για παιδιά ηλικίας 1 έως 18 ετών με νεφρωσικό σύνδρομο, τα οποία ανταποκρίνονται στην αγωγή με ...

 
Kdigo guideline

Η κλινική κατευθυντήρια οδηγία του 2013 από τον οργανισμό KDIGO τη σπειραματονεφρίτιδα στοχεύει να βοηθήσει τους ιατρούς που φροντίζουν ενήλικες και παιδιά ...

 
Kdigo guideline

Η κλινική κατευθυντήρια οδηγία του 2013 από τον οργανισμό KDIGO τη σπειραματονεφρίτιδα στοχεύει να βοηθήσει τους ιατρούς που φροντίζουν ενήλικες και παιδιά ...

 
Kdigo guideline