Η καπεσιταβίνη (capecitabine) είναι ένας από του στόματος αντινεοπλασματικός παράγοντας της κατηγορίας των αντιμεταβολιτών, που χορηγείται κυρίως στη θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου και του μαστού. Είναι πρόδρομη ουσία, και συγκεκριμένα μια μη-κυτταροτοξική καρβαμιδική φθοριοπυριμιδίνη, που μεταβολίζεται σε 5-φθοριοουρακίλη (5-FU). Η αντινεοπλασματική δράση αυτού του ενεργού μεταβολίτη συνίσταται στη παρεμπόδιση τη μεθυλίωσης του δεοξυουριδιλικού οξέος σε θυμιδυλικό οξύ και κατά συνέπεια της σύνθεσης του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA), ενώ επιπλέον αναστέλλει τη σύνθεση του RNA και ως εκ τούτου τη πρωτεϊνοσύνθεση.

Xeloda, Capibine, Preveloda, Xelazor, Zerectum, Capecitabine

Εκτύπωση   Email