Η κεφεπίμη (cefepime) είναι αντιβιοτικό που ανήκει στην ομάδα των κεφαλοσπορινών 4ης γενιάς, Η κεφεπίμη έχει ευρύ φάσμα δραστικότητας έναντι θετικών και αρνητικών κατά Gram βακτηριδίων, που υπερβαίνει σε αποτελεσματικότητα την αντίστοιχη των κεφαλοσπορινών 3ης γενιάς. Χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία της σοβαρής νοσοκομειακής πνευμονίας, των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά βακτηρίδια, συμπεριλαμβανομένης της pseudomonas aeruginosa, και στην εμπειρική αγωγή σε εμπύρετη ουδετεροπενία.

Cefepime, Maxipime

Διαθέσιμες μορφές

Σκόνη για ενέσιμο διάλυμα που περιέχει 1 ή 2 mg κεφεπίμης.

Στοιχεία φαρμακολογίας

Η κεφεπίμη (δομή της πρωτεΐνης) είναι ημισυνθετική κεφαλοσπορίνη 4ης γενιάς.

Οι κεφαλοσπορίνες είναι βακτηριοκτόνες και έχουν τον ίδιο τρόπο δράσης με άλλα αντιβιοτικά β-λακτάμης (όπως πενικιλίνες). Οι κεφαλοσπορίνες διαταράσσουν τη σύνθεση της στρώσης πεπτιδογλυκάνης βακτηριακών κυτταρικών τοιχωμάτων. Η στιβάδα πεπτιδογλυκάνης είναι σημαντική για τη δομική ακεραιότητα του κυτταρικού τοιχώματος, ειδικά σε Gram-θετικούς οργανισμούς. Το τελικό στάδιο transpeptidation στη σύνθεση της πεπτιδογλυκάνης διευκολύνεται από τις τρανσπεπτιδάσες γνωστές ως πρωτεΐνες δέσμευσης πενικιλλίνης (PBPs)Cefepime is a bactericidal drug that acts by inhibition of bacterial cell wall synthesis. Cefepime has a broad spectrum of in vitro activity that encompasses a wide range of Gram-positive and Gram-negative bacteria. Within bacterial cells, the molecular targets of Cefepime are the penicillin binding proteins (PBP)..

Η απομάκρυνση της κεφεπίμης γίνεται κυρίως με νεφρική απέκκριση, με συνολική κάθαρση 120 (± 8) ml / min σε υγιείς εθελοντές.  Επί φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι 2,0 (± 0,3) ώρες και αυξάνεται σε 13,5 (± 2,7) ώρες και 19,0 (± 2,0) ώρες σε ασθενείς με τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή σε συνεχή περιτοναϊκή κάθαρση, αντίστοιχα. Η κεφεπίμη απεκκρίνεται  επίσης στο μητρικό γάλα.

Ενδείξεις και δοσολογικά σχήματα σε ενήλικες ασθενείς

Η χλωραμουκίλη ενδείκνυται για τη θεραπεία της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας και των Hodgkin και non-Hodgkin λεμφωμάτων. Έχει επίσης εκτός επίσημης σύστασης χρησιμοποιηθεί (of label use) στην αγωγή του ευαίσθητου στα στερεοειδή νεφρωσικού συνδρόμου στα παιδιά και στη μακροσφαιριναιμία Waldenström.

Τα συνήθη δοσολογικά σχήματα με βάση την εντόπιση και τη βαρύτητα της λοίμωξης σε ενήλικες ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία φαίνονται στον πίνακα 1.

Ενδείξεις και δοσολογία σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία field 133

Πίνακας 1: Συνήθη συνιστώμενα δοσολογικά σχήματα σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία
α Σε περίπτωση λοίμωξης οφειλόμενης σε pseudomonas aeruginosa, συνιστάται η χορήγηση της μέγιστης δόσης: 2 gr κάθε 8 ώρες 
β Είτε έως τη λύση της ουδετεροπενίας. Σε ασθενείς που, παρά την ύφεση του εμπύρετου, παραμένουν ουδετεροπενικοί για περισσότερες από 7 ημέρες θα πρέπει να επανεκτιμηθεί η ανάγκη για συνεχιζόμενη αντιμικροβιακή θεραπεία
γ Συμπεριλαμβανομένης της οξείας πυελονεφρίτιδας
δ Σε συνδυασμό με μετρονιδαζόλη
Κατάσταση Βαρύτητα Δοσολογία Διάρκεια
Πνευμονία α Μέτρια - σοβαρή 1 - 2 g κάθε 8 -12 ώρες  10 ημέρες
Εμπύρετη ουδετεροπενία (εμπειρική αγωγή)   2 g κάθε 8 ώρες 7 ημέρες β
Επιπλεγμένη ή μη λοίμωξη του ουροποιητικού γ Ήπια - μέτρια 0,5 - 1 g κάθε 12 ώρες 7 - 10 ημέρες
Επιπλεγμένη ή μη λοίμωξη του ουροποιητικού γ Σοβαρή 2 g κάθε 12 ώρες  10 ημέρες
Μη επιπλεγμένη λοίμωξη δέρματος και δερματικών δομών Μέτρια - σοβαρή 2 g κάθε 12 ώρες 7 - 10 ημέρες 
Επιπλεγμένη ενδοκοιλιακή λοίμωξη α, δ    2 g  κάθε 8 - 12 ώρες 10 ημέρες 

Προσαρμογή σε επηρεασμένη νεφρική λειτουργία

Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης ≤ 60 ml/min πρέπει να γίνεται προσαρμογή του δοσολογικού σχήματος, δεδομένης της μείωσης της νεφρικής απέκκρισης της κεφεπίμης. Ωστόσο και σε αυτούς τους ασθενείς,  με εξαίρεση όσους υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, η συνιστώμενη αρχική δόση της κεφιπίμης δεν τροποποιείται.

Οι ακόλουθες συστάσεις προσαρμογής της δοσολογίας της χλωραμβουκίλης (πίνακας 3) έχουν προταθεί από τον Aronoff  (Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults and Children).

Εγκεκριμένη οδηγία-προσαρμογή σε νεφρική ανεπάρκεια field 134

Πίνακας 2: Προσαρμογή δοσολογίας για το επίπεδο νεφρικής λειτουργίας - εγκεκριμένη οδηγία
eClcr: εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης. Για τον υπολογισμό της προτείνεται η χρήση της εξίσωσης των Cockcroft και Gault
α Δείτε τις συστάσεις για τα συνήθη συνιστώμενα δοσολογικά σχήματα σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία (πίνακας 1)
β Μή αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς
eClcr Δοσολογία χορήγησης, με βάση την επιλογή επί φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας α
500 mg κάθε 12 ώρες 1 g κάθε 12 ώρες 2 g κάθε 12 ώρες 2 g κάθε 8 ώρες
> 60 ml/min
δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας
30 - 60 ml/min 500 mg κάθε 24 ώρες 1 g κάθε 24 ώρες 2 g κάθε 24 ώρες  2 g κάθε 12 ώρες 
11 - 29 ml/min 500 mg κάθε 24 ώρες 500 mg κάθε 24 ώρες  1 g κάθε 24 ώρες  2 g κάθε 24 ώρες 
≤ 10 ml/min β
250 mg κάθε 24 ώρες 250 mg κάθε 24 ώρες  500 mg κάθε 24 ώρες  1 g κάθε 24 ώρες 

Επιπλέον της εγκεκριμένης οδηγίας του κατασκευαστή, οι ακόλουθες συστάσεις προσαρμογής έχουν εναλλακτικά προταθεί (πίνακας 3).

Εναλλακτική οδηγία-προσαρμογή σε νεφρική ανεπάρκεια field 135

Πίνακας 3: Προσαρμογή δοσολογίας για το επίπεδο νεφρικής λειτουργίας - εναλλακτική οδηγία 1
eClcr: εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης. Για τον υπολογισμό της προτείνεται η χρήση της εξίσωσης των Cockcroft και Gault
1 Πηγή: Renal Pharmacotherapy. Dosage Adjustment of Medications Eliminated by the Kidneys © 2013
eClcr Δοσολογία χορήγησης
> 50 ml/min 1 g κάθε 4 ώρες, ή 1 g σε 4-ωρη έγχυση κάθε 8 ώρες, ή 1 - 2 g κάθε 8-12 ώρες
10 - 50 ml/min 1 - 2 g κάθε 12–24 ώρες
< 10 ml/min α
500 mg - 1 g κάθε 24 ώρες

Προσαρμογή σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας

Η εγκεκριμένη και εναλλακτική οδηγία για τη προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση (αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση) περιγράφονται στους πίνακες 4 και 5, αντίστοιχα..

Εγκεκριμένη οδηγία-προσαρμογή σε κάθαρση field 136

Πίνακας 4: Προσαρμογή δοσολογίας για το επίπεδο νεφρικής λειτουργίας - εγκεκριμένη οδηγία
eClcr: εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης. Για τον υπολογισμό της προτείνεται η χρήση της εξίσωσης των Cockcroft και Gault
α Δείτε τις συστάσεις για τα συνήθη συνιστώμενα δοσολογικά σχήματα σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία (πίνακας 1)
Μέθοδος κάθαρσης Δοσολογία χορήγησης, με βάση την επιλογή επί φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας α
500 mg κάθε 12 ώρες 1 g κάθε 12 ώρες 2 g κάθε 12 ώρες 2 g κάθε 8 ώρες
Αιμοκάθαρση 1 g δόση εφόδου και στη συνέχεια 500 mg κάθε 24 ώρες  1 g κάθε 24 ώρες 
Περιτοναϊκή κάθαρση 500 mg κάθε 48 ώρες 1g κάθε 48 ώρες 2 g κάθε 48 ώρες 2 g κάθε 48 ώρες 

Εναλλακτική οδηγία-προσαρμογή σε κάθαρση field 137

Πίνακας 5: Προσαρμογή δοσολογίας σε εξωνεφρική κάθαρση - εναλλακτική οδηγία 1
1 Πηγή: Renal Pharmacotherapy. Dosage Adjustment of Medications Eliminated by the Kidneys © 2013
α Χορήγηση της δόσης χρονικά μετά τη συνεδρία τεχνητού νεφρού τις ημέρες αιμοκάθαρσης
β Συνιστάται χορήγηση αυξημένης δόσης 2 g κάθε 8 ώρες, προκειμένου για gram-αρνητικά παθογόνα με MIC ≥ 4 mg/l
Μέθοδος κάθαρσης Δοσολογία χορήγησης
Διαλείπουσα αιμοκάθαρση - HD 1 g κάθε 24 ώρες α
Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση - CVVH 1 - 2 g κάθε 12 ώρες
Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση - CVVHD 1 - 2 g κάθε 12 ώρες β
Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιαδιήθηση - CVVHDF
Συνεχής περιτοναϊκή κάθαρση - CAPD 500 mg -1 g κάθε 24 ώρες

Νεφροτοξικότητα

Σε πειραματικά μοντέλα η χορήγηση κεφεπίμης έχει συσχετισθεί με νεφροτοξικότητα (Elsayed MG et al. 2014). Ωστόσο, στον άνθρωπο δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία νεφροτοξικότητα από τη χορήγηση κεφεπίμης, με εξαίρεση μια αναφορά για οξεία διάμεση νεφρίτιδα (Mac K et al. 2015


Εκτύπωση   Email