Η μεροπενέμη (meropenem) είναι ένα ευρέως φάσματος βήτα λακταμικό αντιβιοτικό της κατηγορίας των καρβαπενεμών. Είναι in vitro δραστικό έναντι θετικών κατά Gram και αρνητικών κατά Gram αερόβιων και αναερόβιων παθογόνων, συμπεριλαμβανομένων των Enterobacteriaceae που παράγουν ευρέος φάσματος β-λακταμάσες (ESBL) και AMpC χρωμοσωματικές β-λακταμάσες. Αναστέλλει τη σύνθεση των βακτηριακών τοιχωμάτων όπως και τα άλλα αντιβιοτικά β-λακτάμης, αλλά, επιπλέον, είναι ανθεκτική στην αποσύνθεση από τις βλακταμάσες ή τις κεφαλοσπορινάσες. Είναι δραστικό έναντι Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηριδίων. Το Meropenem ασκεί τη δράση του διεισδύοντας εύκολα στα βακτηριακά κύτταρα και παρεμβαίνοντας στη σύνθεση ζωτικών συστατικών κυτταρικού τοιχώματος, γεγονός που οδηγεί στον κυτταρικό θάνατο.υτ

β

Εκτύπωση   Email