Η ιμιπενέμη + σιλαστατίνη (imipenem + cilastatin) είναι συνδυασμός της ιμιπενέμης, που αποτελεί μια ημισυνθετική θειαμικίνη, με τη σιλαστατίνη, που είναι αναστολέας της νεφρικής δεϋδροπεπτιδάσης Ι, ενός ενζύμου που διασπά την ιμιπενέμη σε ανενεργούς μεταβολίτες. Η ιμιπενέμη είναι ένα β-λακταμικό αντιβιοτικό της κατηγορίας των καρβαπενεμών, που έχει  ευρύ φάσμα αντιβακτηριδιακής δραστικότητας έναντι αρνητικών κατά gram και θετικών κατά gram αερόβιων και αναερόβιων βακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένων πολλών πολυανθεκτικών στελεχών.

Primaxin, Primigal

Στοιχεία φαρμακολογίας

H ιμιπενέμη δρα ως αντιμικροβιακό μέσω της αναστολής της σύνθεσης κυτταρικού τοιχώματος διαφόρων θετικών κατά gram και αρνητικών κατά Gram βακτηρίων. Αυτή η αναστολή της σύνθεσης κυτταρικού τοιχώματος σε gram-αρνητική μπαταρία επιτυγχάνεται με δέσμευση σε πρωτεΐνες σύνδεσης πενικιλίνης (PBPs). Σε Ε. Coli και σε επιλεγμένα στελέχη του P. aeruginosa, η ιμιπενέμη έχει δείξει ότι έχει την υψηλότερη συγγένεια με τα PBP-2, PBP-1a και PBP-1b. Αυτή η προτιμησιακή πρόσδεση σε ΡΒΡ-2 και ΡΒΡ-1β έχει ως αποτέλεσμα την άμεση μετατροπή του μεμονωμένου κυττάρου σε σφαιροβλάστη, πράγμα που οδηγεί σε γρήγορη κυτταρική λύση και θάνατο χωρίς σχηματισμό νημάτων.

Ενδείξεις και δοσολογικά σχήματα σε ενήλικες ασθενείς

Στον πίνακα 1 φαίνονται οι κλινικές ενδείξεις και η δοσολογία της χορηγούμενης ιμιπενέμης + σιλαστατίνης σε ενήλικες ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία (eClcr > 90 ml/min). Η συνολική ημερήσια δόση εξαρτάται από τον τύπο ή τη σοβαρότητα της λοίμωξης, τη πιθανολογούμενη ή την επιβεβαιωμένη ευαισθησία του παθογόνου μικροοργανισμού στην ιμιπενέμη  και το σωματικό βάρος του ασθενούς. (πίνακας 1). Η σύσταση της δόσης αφορά στη ποσότητα, σε mg, της περιεχόμενης στο διάλυμα ιμιπενέμης. Η μέγιστη ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 g, ή τα 50 mg/kg/day.

Ενδείξεις και σχήματα σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία field 133

Πίνακας 1: Συνήθη συνιστώμενα δοσολογικά σχήματα σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία
iv: ενδοφλέβια χορήγηση im: ενδομυική χορήγηση
α Οφειλομενες σε ευαίσθητα στελέχη staphylococcus aureus (προϊόντα απομόνωσης που παράγουν πενικιλλινάση), είδος acinetobacter, είδος enterobacter, escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, είδος Klebsiella, Serratia marcescens.
β Aυξημένη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητες αντιδράσεις βαθμού 3 ή 4
β Οφειλομενες σε ευαίσθητα στελέχη enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, είδος Citrobacter, είδη Enterobacter, escherichia coli, είδη Klebsiella, Morganella morganii, είδος Proteus, Pseudomonas aeruginosa, είδος Bifidobacterium, είδη Clostridium, είδη Eubacterium, είδη Peptococcus, είδη Peptostreptococcus , Είδος Propionibacterium, είδη Bacteroides συμπεριλαμβανομένου του είδους Β. Fragilis, είδος Fusobacterium.
Κλινική κατάσταση  Δοσολογικό σχήμα
Ευαίσθητα στελέχη Στελέχη ενδιάμεσης ευαισθησίας
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού συστήματοςα 500 mg κάθε 6 ώρες, ή
1000 mg κάθε 8 ώρες
1000 mg κάθε 6 ώρες       
Επιπλεγμένες και μη λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος
Λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων
Ενδοκοιλιακές λοιμώξειςγ
Σοβαρές γυναικολογικές και ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
Λοιμώξεις δέρματος και δερματικών δομών
Ενδοκαρδίτιδα
Πνευμονική λοίμωξη από Pseudomonas spp. σε κυστική ίνωση  30 - 50 mg/kg α   

Προσαρμογή σε επηρεασμένη νεφρική λειτουργία

Η ιμιπενέμη απεκκρίνεται από τα νεφρά, σχεδόν αποκλειστικά με σπειραματική διήθηση. Συνεπώς, σε ασθενείς με διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας (ρυθμός σπειραματικής διήθησης [GFR]

Απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας της ιμιπενέμης + σιλαστατίνης σε ασθενείς με eClcr ≤ 90 ml/min (πίνακας 2). Σε ασθενείς με eClcr ≤ 15 ml/min, που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση η χορήγηση ιμιπενέμης + σιλαστατίνης αντενδείκνυται.

Πίνακας 2: Προσαρμογή δοσολογίας για το επίπεδο νεφρικής λειτουργίας - εγκεκριμένη οδηγία
(ανάλογα με τη μη προσαρμοσμένη επιθυμητή ημερήσια δόση του φαρμάκου)

1g

Εγκεκριμένη οδηγία Τροποποίηση, επιθυμητή δόση 1 g field 135

Ήπιας βαρύτητας λοίμωξη από ευαίσθητο στέλεχος

α Σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης ≤ 30 ml/min υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων, ανεξάρτητα αν υποβάλλονται ή όχι σε αιμοκάθαρση
β Χορηγείται μόνο εφόσον προγραμματιστεί συνεδρία κάθαρσης εντός 48 ωρών, σε δοσολογικό σχήμα ως επί κάθαρσης κρεατινίνης 15 - 29 ml/min
Κάθαρση κρεατινίνης Δοσολογία χορήγησης, με βάση το σωματικό βάρος
40 kg 50 kg 60 kg ≥ 70 kg    
≥ 71 ml/min 125 mg ανά 6-ωρο 125 mg ανά 8-ωρο 250 mg ανά 8-ωρο  250 mg ανά 6-ωρο     
41 - 70 ml/min 125 mg ανά 8-ωρο 125 mg ανά 6-ωρο 125 mg ανά 6-ωρο  250 mg ανά 8-ωρο     
21 - 40 ml/min
125 mg ανά 12-ωρο 125 mg ανά 8-ωρο 250 mg ανά 12-ωρο  250 mg ανά 12-ωρο     
6 - 20 ml/min 125 mg ανά 12-ωρο  125 mg ανά 12-ωρο  125 mg ανά 12-ωρο  250 mg ανά 12-ωρο     
≤ 15 ml/min Δεν ενδείκνυται η χορήγηση β

1,5 g

Εγκεκριμένη οδηγία, Τροποποίηση, επιθυμητή δόση 1,5 g field 136

Ήπιας βαρύτητας λοίμωξη από ευαίσθητο στέλεχος

α Σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης ≤ 30 ml/min υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων, ανεξάρτητα αν υποβάλλονται ή όχι σε αιμοκάθαρση
β Χορηγείται μόνο εφόσον προγραμματιστεί συνεδρία κάθαρσης εντός 48 ωρών, σε δοσολογικό σχήμα ως επί κάθαρσης κρεατινίνης 15 - 29 ml/min
Κάθαρση κρεατινίνης Δοσολογία χορήγησης, με βάση το σωματικό βάρος
40 kg 50 kg 60 kg ≥ 70 kg    
≥ 71 ml/min 250 mg ανά 8-ωρο 250 mg ανά 6-ωρο 250 mg ανά 6-ωρο  500 mg ανά 8-ωρο     
41 - 70 ml/min 125 mg ανά 86-ωρο 250 mg ανά 8-ωρο 250 mg ανά 8-ωρο  250 mg ανά 6-ωρο     
21 - 40 ml/min
125 mg ανά 8-ωρο 250 mg ανά 12-ωρο 250 mg ανά 8-ωρο  250 mg ανά 8-ωρο     
6 - 20 ml/min 125 mg ανά 12-ωρο  250 mg ανά 12-ωρο  250 mg ανά 12-ωρο  250 mg ανά 12-ωρο     
≤ 15 ml/min Δεν ενδείκνυται η χορήγηση β

2 g

Εγκεκριμένη οδηγία, Τροποποίηση, επιθυμητή δόση 2 g field 137

α Σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης ≤ 30 ml/min υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων, ανεξάρτητα αν υποβάλλονται ή όχι σε αιμοκάθαρση
β Χορηγείται μόνο εφόσον προγραμματιστεί συνεδρία κάθαρσης εντός 48 ωρών, σε δοσολογικό σχήμα ως επί κάθαρσης κρεατινίνης 15 - 29 ml/min
Κάθαρση κρεατινίνης Δοσολογία χορήγησης, με βάση το σωματικό βάρος
40 kg 50 kg 60 kg ≥ 70 kg    
≥ 71 ml/min 250 mg ανά 6-ωρο 250 mg ανά 6-ωρο 500 mg ανά 8-ωρο  500 mg ανά 6-ωρο     
41 - 70 ml/min 250 mg ανά 8-ωρο 250 mg ανά 6-ωρο 250 mg ανά 6-ωρο  500 mg ανά 8-ωρο     
21 - 40 ml/min
250 mg ανά 12-ωρο 250 mg ανά 8-ωρο 250 mg ανά 8-ωρο  250 mg ανά 6-ωρο     
6 - 20 ml/min 250 mg ανά 12-ωρο  250 mg ανά 12-ωρο  250 mg ανά 12-ωρο  250 mg ανά 12-ωρο     
≤ 15 ml/min Δεν ενδείκνυται η χορήγηση β

3 g

Εγκεκριμένη οδηγία, Τροποποίηση, επιθυμητή δόση 3 g field 138

α Σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης ≤ 30 ml/min υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων, ανεξάρτητα αν υποβάλλονται ή όχι σε αιμοκάθαρση
β Χορηγείται μόνο εφόσον προγραμματιστεί συνεδρία κάθαρσης εντός 48 ωρών, σε δοσολογικό σχήμα ως επί κάθαρσης κρεατινίνης 15 - 29 ml/min
Κάθαρση κρεατινίνης Δοσολογία χορήγησης, με βάση το σωματικό βάρος
40 kg 50 kg 60 kg ≥ 70 kg    
≥ 71 ml/min 500 mg ανά 8-ωρο 500 mg ανά 6-ωρο 750 mg ανά 8-ωρο  1000 mg ανά 8-ωρο     
41 - 70 ml/min 250 mg ανά 6-ωρο 500 mg ανά 8-ωρο 500 mg ανά 8-ωρο  500 mg ανά 6-ωρο     
21 - 40 ml/min
250 mg ανά 8-ωρο 250 mg ανά 6-ωρο 500 mg ανά 8-ωρο  500 mg ανά 8-ωρο     
6 - 20 ml/min 250 mg ανά 12-ωρο  250 mg ανά 12-ωρο  500 mg ανά 12-ωρο  500 mg ανά 12-ωρο     
≤ 15 ml/min Δεν ενδείκνυται η χορήγηση β

4 g

Εγκεκριμένη οδηγία, Τροποποίηση, επιθυμητή δόση 4 g

α Σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης ≤ 30 ml/min υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων, ανεξάρτητα αν υποβάλλονται ή όχι σε αιμοκάθαρση
β Χορηγείται μόνο εφόσον προγραμματιστεί συνεδρία κάθαρσης εντός 48 ωρών, σε δοσολογικό σχήμα ως επί κάθαρσης κρεατινίνης 15 - 29 ml/min
Κάθαρση κρεατινίνης Δοσολογία χορήγησης, με βάση το σωματικό βάρος
40 kg 50 kg 60 kg ≥ 70 kg    
≥ 71 ml/min 500 mg ανά 6-ωρο 750 mg ανά 8-ωρο 1000 mg ανά 8-ωρο  1000 mg ανά 6-ωρο     
41 - 70 ml/min 500 mg ανά 8-ωρο 500 mg ανά 6-ωρο 750 mg ανά 8-ωρο  750 mg ανά 8-ωρο     
21 - 40 ml/min
250 mg ανά 6-ωρο 500 mg ανά 8-ωρο 500 mg ανά 8-ωρο  500 mg ανά 6-ωρο     
6 - 20 ml/min 250 mg ανά 12-ωρο  500 mg ανά 12-ωρο  500 mg ανά 12-ωρο  500 mg ανά 12-ωρο     
≤ 15 ml/min Δεν ενδείκνυται η χορήγηση β

Στον πίνακα 3 φαίνεται η εναλλακτική οδηγία.

Εναλλακτική οδηγία-προσαρμογή σε νεφρική ανεπάρκεια field 134

Πίνακας 3: Προσαρμογή δοσολογίας για το επίπεδο νεφρικής λειτουργίας - εναλλακτική οδηγία
α Σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης ≤ 30 ml/min υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων, ανεξάρτητα αν υποβάλλονται ή όχι σε αιμοκάθαρση
β Χορηγείται μόνο εφόσον προγραμματιστεί συνεδρία κάθαρσης εντός 48 ωρών, σε δοσολογικό σχήμα ως επί κάθαρσης κρεατινίνης 15 - 29 ml/min
Κάθαρση κρεατινίνης Δοσολογία χορήγησης
Ευαίσθητα στελέχη Ενδιάμεσης ευαισθησίας στελέχη
60 - 89 ml/min 400 ή 500 mg κάθε 6 ώρες 750 mg κάθε 8 ώρες
30 - 59 ml/min 300 mg κάθε 6 ώρες, ή
500 mg κάθε 8 ώρες
500 mg κάθε 6 ώρες
15 - 29 ml/min α 200 mg κάθε 6 ώρες, ή
500 mg κάθε 12 ώρες
500 mg κάθε 12 ώρες
≤ 15 ml/min (μη αιμοκαθαιρόμενοι) α Δεν ενδείκνυται η χορήγηση β

Προσαρμογή σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας

Κατά τη θεραπεία ασθενών με κάθαρση κρεατινίνης μικρότερης των 15 mL / min που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, χρησιμοποιήστε τις συστάσεις δοσολογίας για ασθενείς με ανοχή κρεατινίνης μικρότερη από 30 έως μεγαλύτερη ή ίση με 15 mL / min στον Πίνακα 3 παραπάνω [δείτε Δοσολογία και χορήγηση (2.3)]. Τόσο η ιμιπενέμη όσο και η σιλαστατίνη καθαρίζονται από την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Ο ασθενής θα πρέπει να λάβει ιμιπενέμη και σιλαστατίνη για έγχυση (Ι.ν.) μετά από αιμοκάθαρση και σε χρονικά διαστήματα που χρονολογούνται από το τέλος αυτής της συνεδρίας αιμοκάθαρσης. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ιδιαίτερα εκείνοι με νόσο του ΚΝΣ, πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, το Imipenem και η σιλαστατίνη για ένεση (Ι.V.) συνιστάται μόνο όταν το όφελος υπερτερεί του δυνητικού κινδύνου επιληπτικών κρίσεων

Νεφροτοξικότητα

Η σιλαστατίνη αναστέλλει τη νεφρική δεϋδροπεπτιδάσης Ι 


Εκτύπωση   Email