Φάρμακα και νεφρός: Προσαρμογή δοσολογίας και νεφροτοξικότητα

Η χρόνια νεφρική νόσος και η οξεία νεφρική δυσλειτουργία επηρεάζουν τη νεφρική κάθαρση ορισμένων φαρμάκων και άλλες παραμέτρους που καθορίζουν τη βιοδιαθεσιμότητά τους, συμπεριλαμβανομένων της απορρόφησης, της κατανομής και του μεταβολισμού των φαρμάκων.

Επιπλέον, διάφορα φάρμακα επηρεάζουν δυσμενώς τη νεφρική δομή και λειτουργία με ποικίλους παθογενετικούς μηχανισμούς, που περιλαμβάνουν τη τροποποίηση της σπειραματικής αιμοδυναμικής, την άμεση τοξική βλάβη του σωληναριακού επιθηλίου, την ανοσο-επαγόμενη φλεγμονή του νεφρικού παρεγχύματος, τη νεφροπάθεια από κρυστάλλους, τη ραβδομυόλυση και τη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια.

Αναζήτηση φαρμακευτικής ουσίας ή σκευάσματος