Η κλινική κατευθυντήρια οδηγία του 2009 από τον οργανισμό KDIGO για την παρακολούθηση, διαχείριση και  θεραπεία των ληπτών νεφρικού μοσχεύματος προορίζεται να βοηθήσει τους ιατρούς να φροντίζουν ενήλικες και παιδιά μετά τη μεταμόσχευση νεφρού. Η διαμόρφωση της κατευθυντήριας οδηγίας ακολούθησε μια βασισμένη σε ενδείξεις προσέγγιση και οι συστάσεις της οδηγίας βασίζονται σε συστηματικές ανασκοπήσεις των σχετικών μελετών. Η αξιολόγηση της ποιότητας των αποδεικτικών στοιχείων και η ισχύς των συστάσεων ακολούθησαν τη προσέγγιση GRADE. Η κατευθυντήρια γραμμή κάνει συστάσεις για την ανοσοκαταστολή, τη παρακολούθηση μοσχεύματος, καθώς και για τη πρόληψη και θεραπεία της λοίμωξης, της καρδιαγγειακής νόσου, της κακοήθειας και άλλων επιπλοκών που είναι συνήθεις στους λήπτες νεφρικού μοσχεύματος, συμπεριλαμβανομένων των αιματολογικών και οστικών διαταραχών. Συζητούνται οι περιορισμοί των αποδεικτικών στοιχείων, ιδιαίτερα αναφορικά με την απουσία οριστικών μελετών τελικής έκβασης, και παρουσιάζονται επίσης οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.


Εκτύπωση   Email