Δευτεροπαθής σε επιληπτικές κρίσεις, συγκοπή, άσκηση, στατίνες ή μυοσίτιδα

CPK ορού > 40,000 u/l

Ηλικιακή ομάδα

 Φύλο

 Κρεατινίνη ορού

 Διττανθρακικά ορού < 19 mEq/l

 Ca ορού < 7,5 mg/dl (1,88 mmol/l)

 P ορού

nephros.gr

Κλινική χρησιμότητα

Ο υπολογιστής εκτιμά το πραγματικό επίπεδο νατρίου σε ασθενείς με υπεργλυκαιμία.

Εξισώσεις

Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό τον υπολογιστή περιλαμβάνουν:

την εξίσωση του Katz - 1973 
Na+corr = Na+meas + 0,016 (sglyc − 100),
όπου: Na+corr και Na+meas η διορθωμένη και μετρημένη συγκέντρωση Na+ ορού, αντίστοιχα, σε mEq/l ή mmol/l, και sglyc η συγκέντρωση γλυκόζης σε mg/dl.
την εξίσωση του Hillier - 1999 
Na+corr = Na+meas + 0,024 (sglyc − 100),
όπου, Na+corr και Na+meas η διορθωμένη και μετρημένη συγκέντρωση Na+ ορού, αντίστοιχα, σε mEq/l ή mmol/l, και sglyc η συγκέντρωση γλυκόζης σε mg/dl.

Τέλος, για τη μετατροπή της γλυκόζης ορού από μmole/l (διεθνείς μονάδες μέτρησης) σε mg/dl (συμβατικές μονάδες μέτρησης), χρησιμοποιείται η σχέση:
Scr (mg/dl) = Scr (μmole/l) / 84,4.

Περισσότερες πληροφορίες

Λάβετε υπόψη ότι αυτός ο τύπος προσαρμογής έχει αποδειχθεί ότι είναι ανακριβής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και νεφρική νόσο τελικού σταδίου

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non ewwrat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.


Εκτύπωση   Email