BUN πριν τη συνεδρία κάθαρσης

BUN μετά τη συνεδρία κάθαρσης

Όγκος υπερδιήθησης

Βάρος μετά την κάθαρση

Kg

 Διάρκεια συνεδρίας κάθαρσης

 

Συχνότητα συνεδριών κάθαρσης

Απόσταση από την προηγούμενη συνεδρία

nephros.gr

Κλινική χρησιμότητα

Ο υπολογιστής εκτιμά τον προσαρμοσμένο και μη-προσαρμοσμένο για την επιφάνεια σώματος ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR) σε ml/min/1,73m2 και ml/min, αντίστοιχα.

Εξισώσεις

Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό τον υπολογιστή περιλαμβάνουν:

το λόγο ελάττωσης της ουρίας κατά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης, εκφρασμένο ως εκατοστιαίο ποσοστό (%)
URR = (1 – R ) x 100
όπου: R είναι ο λόγος του BUN μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης προς το BUN πριν τη συνεδρία αιμοκάθαρσης.
την δεύτερης γενιάς λογαριθμική εξίσωση του Daugirdas για την εκτίμηση του spKt/Vurea - 1993 
spKt/Vurea = –ln(R − 0,008 x td) + (4 − 3,5 x R) x UF/W,
όπου: R είναι ο λόγος του BUN μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης προς το BUN πριν τη συνεδρία αιμοκάθαρσης, td η χρονική διάρκεια της συνεδρίας σε ώρες, UF η υπερδιήθηση, δηλαδή ο όγκος που απομακρύνθηκε στη συνεδρία αιμοκάθαρσης και W το βάρος του ασθενούς μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης σε kg.
τη βελτιωμένη, από τον Daugirdas, εξίσωση εκτίμησης του spKt/Vurea, με προσαρμογή για τον ρυθμό ανασύστασης της ουρίας ανάλογα με την εβδομαδιαία συχνότητα συνεδριών και τη χρονική απόσταση από τη προηγούμενη συνεδρία - 2013 
spKt/Vurea = –ln(R − GFAC x td) + (4 − 3,5 x R) x UF/W,
όπου, R είναι ο λόγος του BUN μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης προς το BUN πριν τη συνεδρία αιμοκάθαρσης, td η χρονική διάρκεια της συνεδρίας σε ώρες, UF η υπερδιήθηση, δηλαδή ο όγκος που απομακρύνθηκε στη συνεδρία αιμοκάθαρσης, W το βάρος του ασθενούς μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης σε kg και GFAC μια σταθερά (g-factor) που εξαρτάται από τη συχνότητα και τη χρονική απόσταση των συνεδριών (: στην ενδιάμεση συνεδρία ενός τρισεβδομαδιαίου προγράμματος GFAC = 0,008)
τη τροποποιημένη από τον Daugirdas εξίσωση του Tattersall (1996) για την εκτίμηση του εξισορροπημένου Kt/V (equilibrated Kt/V), που προσαρμόζει το αποτέλεσμα για την αναπήδηση (rebound) της ουρίας μετά το πέρας της συνεδρίας:
eKt/Vurea = spKt/Vurea x td / (td + 30,7),
όπου: spKt/V το αποτέλεσμα που προκύπτει από τις πρώτες δυο εξισώσεις και td η χρονική διάρκεια της συνεδρίας σε λεπτά.

Τέλος, για τη μετατροπή της κρεατινίνης ορού από μmole/l (διεθνείς μονάδες μέτρησης) σε mg/dl (συμβατικές μονάδες μέτρησης), χρησιμοποιείται η σχέση:
Scr (mg/dl) = Scr (μmole/l) / 84,4.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η μέτρηση επιτρέπει τη σύγκριση της ποσότητας της απελευθέρωσης ουρίας αιμοκάθαρσης που παρέχεται κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας με διαφορετικές μεθόδους αιμοκάθαρσης και με διαφορετικές συχνότητες και διάρκεια αιμοκάθαρσης (για παράδειγμα, δύο φορές την εβδομάδα, μικρή ημερήσια και νυκτερινή αιμοκάθαρση). Το stdKt / Vurea είναι μια υποθετική συνεχής κάθαρση ουρίας, η οποία είναι συγκρίσιμη μεταξύ των μορφών και των θεραπευτικών αγωγών. Αυτή η μέτρηση επιτρέπει επίσης την ενσωμάτωση της κάθαρσης της ουρίας της αιμοκάθαρσης και της κάθαρσης της ουρίας από την υπολειμματική νεφρική λειτουργία. Οι Οδηγίες Επάρκειας Αιμοκάθαρσης του KDOQI 2015 συνιστούν στόχο stdKt / Vurea 2,3 ανά εβδομάδα και ελάχιστη δόση stdKt / Vurea 2,1 την εβδομάδα. Οι κατευθυντήριες γραμμές Adequacy Hemodialysis KDOQI 2015 συνιστούν τον υπολογισμό StdKt / Vurea ως εξής:


Εκτύπωση   Email