Φύλο

 Ηλικιακή ομάδα

Παιδί:  έως 18 ετών, ηλικιωμένος-η: άνω  των 65 ετών 

 Βάρος

 Na+ ορού

 Επιθυμητό Na+ ορού

nephros.gr

Κλινική χρησιμότητα

Ο υπολογιστής εκτιμά το πραγματικό επίπεδο νατρίου σε ασθενείς με υπεργλυκαιμία.

Εξισώσεις

Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό τον υπολογιστή περιλαμβάνουν:

την εξίσωση του Katz - 1973 
Na+corr = Na+meas + 0,016 (sglyc − 100),
όπου: Na+corr και Na+meas η διορθωμένη και μετρημένη συγκέντρωση Na+ ορού, αντίστοιχα, σε mEq/l ή mmol/l, και sglyc η συγκέντρωση γλυκόζης σε mg/dl.
την εξίσωση του Hillier - 1999 
Na+corr = Na+meas + 0,024 (sglyc − 100),
όπου, Na+corr και Na+meas η διορθωμένη και μετρημένη συγκέντρωση Na+ ορού, αντίστοιχα, σε mEq/l ή mmol/l, και sglyc η συγκέντρωση γλυκόζης σε mg/dl.

Τέλος, για τη μετατροπή της γλυκόζης ορού από μmole/l (διεθνείς μονάδες μέτρησης) σε mg/dl (συμβατικές μονάδες μέτρησης), χρησιμοποιείται η σχέση:
Scr (mg/dl) = Scr (μmole/l) / 84,4.

Περισσότερες πληροφορίες

Λάβετε υπόψη ότι αυτός ο τύπος προσαρμογής έχει αποδειχθεί ότι είναι ανακριβής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και νεφρική νόσο τελικού σταδίου


Εκτύπωση   Email